Definovat výraz kdykoli(v) je asi zbytečné, ale aspoň alibisticky to uděláme. Toto slovo může plnit úlohu buď zájmena neurčitého, které vyjadřuje libovolnost, namátkovost při výběru doby, nebo podřadicí spojky ve významu „pokaždé, když“. Pro příklad:

  • Můžeš mi to přinést kdykoli(v). (zájmeno)
  • Kdykoli(v) se na mě podívá, mám takový divný pocit. (spojka)

Zajímavější než definice a zařazení do mluvnických kategorií je ale jiná otázka – je lepší psát kdykoli, nebo kdykoliv?

Jak už jsme naznačili výše, obě varianty tohoto slova jsou správné a rovnocenné. A která varianta se častěji používá? Když nahlédneme do Českého národního korpusu (konkrétně do SYN2010), zjistíme následující počet výskytů:

  • kdykoli: 3473 výskytů
  • kdykoliv: 2397 výskytů

Rozdíl tedy není nijak výrazný a vy můžete s volností používat kteroukoli variantu. (Podobný princip samozřejmě platí i u slov typu kdekoli(v), jakkoli(v), komukoli(v) apod.)

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
  • Křen, M. – Bartoň, T. – Cvrček, V. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Novotná, R. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Schmiedtová, V. – Skoumalová, H.: SYN2010: žánrově vyvážený korpus psané češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

Kdykoliv, nebo kdykoli?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou