Přídavné jméno kolenní je pochopitelně odvozeno od výrazu „koleno“. Z hlediska pravopisu je důležitější, že jelikož kořen slova „koleno“ končí na „n“, píšou se v odvozeném adjektivu dvě „n“, tedy kolenní, nikoli kolení (v uvedeném příkladu kolenní ortéza, nikoli kolení ortéza).

  • Po operaci kolenního kloubu musí nosit kolenní ortézu. (nikoli koleního kloubu, kolení ortézu)

Další obvyklá spojení:

  • kolenní bandáže (nikoli kolení bandáže)
  • kolenní vazy (nikoli kolení vazy)
  • kolenní chrániče (nikoli kolení chrániče)
  • kolenní kloub (nikoli kolení kloub)
  • kolenní kloubní pouzdro (nikoli kolení kloubní pouzdro)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Kolenní ortéza, nikoli kolení ortéza

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou