Ve významu „složka, součást, díl nějakého celku“ jsou pravopisně zcela v pořádku výrazy komponentkomponenta. Samozřejmě je nutné myslet na to, aby se v rámci jednoho textu používalo toto slovo konzistentně, a zároveň pamatovat na odlišné skloňování (mužský vs. ženský rod – bez komponentů vs. bez komponent).

  • Bez těchto komponentů (i komponent) se neobejdeme.

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Komponent i komponenta

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou