Spojení kontaktujte mě je jedním z případů, kdy pisatel může váhat mezi použitím „mě“ nebo „mně“. A protože se často vyskytuje v obchodní korespondenci a dalších oficiálních dokumentech, určitě stojí za to vědět, jak ho napsat správně.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zájmeno ve čtvrtém pádě, a ne ve třetím, použijeme tvar „mě“, nikoli „mně“, tedy kontaktujte mě, nikoli kontaktujte mně. Obsáhlejší pojednání o těchto zájmenech najdete v příspěvku Mě versus mně (pravopis).

  • Budete-li mít zájem o další informace, kontaktujte mě prosím e-mailem nebo telefonicky. (nikoli kontaktujte mně)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Kontaktujte mě, nikoli kontaktujte mně

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou