Přejatých slov, kde pisatelé často váhají mezi použitím písmen „s“ a „z“, je celá řada. Patří mezi ně filosofie/filozofie, diskuse/diskuze, komunismus/komunizmus apod. U většiny z této skupiny slov je starší zápis (tedy se „s“) považován již za knižní a od jeho používání se postupně upouští. Je tedy lepší (ale nikoli nezbytné) psát „z“.

Platí to tak zejména u slov jako prezident (dříve president) nebo gymnázium (dříve gymnasium). V poslední době se dává přednost psaní se „z“ i ve slovech jako kurz nebo filozofie. U jiných slov jsou obě varianty používány přibližně stejně často a ani jedna není považována za knižní. To je případ slova diskuse/diskuze. A u výrazů jako komunismus je varianta se „s“ používána častěji a doporučuje se spíše.

To, která podoba se považuje za základní, se však během doby mění. Nelze tedy většinou pevně stanovit, kterou podobu používat. Většinou je to spíše na rozhodnutí pisatele. Obecně však platí, že je dobré udržovat určitou jednotnost. Je například zvláštní napsat spojení „diskuze o filosofii“ apod.

U slov s původní latinskou předponou dis- (disharmonie, disident atd.) se píše výhradně „s“.

Zdroje:

  • Pravidla českého pravopisu, Pravopisná poznámka, strany 390 a 391 (Academia, 2. vydání, 2002)
  • Stručná mluvnice česká, strana 30 (FORTUNA, 2002)
Kurz, nebo kurs?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou