Lakonická definice ve Slovníku spisovné češtiny uvádí, že labyrint je prostě „bludiště“. O něco sdílnější je Akademický slovník cizích slov, který říká, že labyrint je „spleť cest, chodeb a prostor; budova, její část ap. s takovou spletí chodeb a množstvím místností, kde se snadno zabloudí“.

Výraz pochází z řecké mytologie. Labyrint bylo bludiště, které vybudoval stavitel Daidalos pro krétského krále Mínóa jako žalář pro netvora zvaného Mínotaurus.

Z hlediska pravopisu je podstatné, že náležitá podoba tohoto slova je labyrint, ne labirint ani labyrynt.

Příklady

  • Labyrint světa a ráj srdce je jedno z nejvýznamnějších děl Jana Ámose Komenského.
  • Režisérem kriminálního seriálu Labyrint je Jiří Strach.

Zdroje

Labyrint, nikoli labirint ani labyrynt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou