Leasing je slovníkem cizích slov definován jako „pronájem movitých nebo nemovitých investic za pevně sjednané nájemné“. Leasing si zpravidla spojujeme s nákupem automobilů, ale tuto formu financování lze využít i u jiných investic.

Z hlediska pravopisu připomeňme, že i v češtině je dosud kodifikována podoba leasing, nikoli lízing, lísing či lízink.

  • Koupil jsem si auto na leasing. (nikoli auto na lízing)

Obvyklá spojení:

  • leasing nebo úvěr (nikoli lízing nebo úvěr)
  • operativní leasing (nikoli operativní lízing)
  • ČSOB leasing (nikoli ČSOB lízing)
  • přenechám leasing (nikoli přenechám lízing)
  • auta na leasing / auto na leasing (nikoli auta na lízing / auto na lízing ani auta na lísing / auto na lísing)
  • úvěr nebo leasing (nikoli úvěr nebo lízing)
  • leasing auta kalkulačka (nikoli lízing auta kalkulačka, lízink auta kalkulačka)

Zdroj: Velký slovník cizích slov, viz také heslo Zpětný leasing, nikoli spětný leasing

Leasing, nikoli lízing ani lízink

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou