Neurčité zájmeno lecco/leccos se píše se dvěma „c“ – složenina „lec-“ + „co(s)“. Píšeme tedy lecco, leccos, nikoli leco, lecos.

  • Čeká nás leccos nového.
  • Tím se leccos vysvětluje.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Lecco/leccos, nikoli leco/lecos

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou