Leitmotiv je slovo převzaté z němčiny, které doslova znamená „hlavní motiv“. V hudební terminologii se leitmotiv používá k označení hudební myšlenky charakterizující určitou představu či postavu. Výraz se používá i v literatuře a v přeneseném slova smyslu také k obecnému označení hlavní myšlenky nějakého jednání.

Důležité je, že vzhledem k etymologii a významu slova je korektní podoba leitmotiv (Leit = něm. „hlavní“), nikoli lightmotiv, jak se někdy nesprávně uvádí.

  • Jedním ze skladatelů hojně využívajících leitmotiv byl Richard Wagner.

Zdroje: Velký slovník cizích slov, leitmotiv na Wikipedii

Leitmotiv, nikoli lightmotiv

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou