Sloveso líbit se určitě patří mezi nejfrekventovanější slovesa vůbec. Podle Slovníku spisovné češtiny má význam „působit příjemným dojmem“. Používá se také bez zvratného „se“, tedy pouze jako líbit, a to ve spojeních typu: „Tak to si nechám líbit.“

Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto výrazu píšeme obě „i“ měkká, tedy líbit (se), nikoli líbyt (se). Totéž samozřejmě platí o výrazech zalíbit se, oblíbit si apod.

  • Líbím se ti? (nikoli líbým se ti?)
  • Vůbec se mi to tu nelíbí. (nikoli nelíbý)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Líbit se, nikoli líbyt se

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou