Pro mnohé pisatele je pravopis zájmen a mně jedním z nejtvrdších češtinářských oříšků. Pravidlo, že zájmeno se píše ve 2. a 4. pádě a mně ve 3. a 6. pádě, lze doplnit následující pomůckou:

Převeďte větu do 2. osoby, tedy nahraďte mě, mně zájmeny tebe, tobě. Pokud se do věty bude hodit zájmeno tebe (tě), je správná varianta , pokud se do ní bude hodit tobě, je správná varianta mně.

  • Zkuste mě o tom přesvědčit. (tebe)
  • Mně se tam vůbec nechce. (tobě)

Ještě pro úplnost: V některých případech je možné (a občas i vhodné) použít varianty těchto zájmen. V případě je to zájmeno mne (použitelné ve 2. i 4. p., byť může někdy působit poněkud knižně), v případě mně zájmeno mi (použitelné jen ve 3. p.).

  • Vyprávěj mi o tom. (tobě)
  • Nikdo mne o tom neinformoval. (tebe)

Zdroje:

Mě versus mně (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou