Saúdskoarabské město Mekka, v němž žije přibližně 1,5 milionu obyvatel, je nejposvátnějším místem muslimů. Každý rok sem v rámci poutě hadždž zamíří přibližně tři miliony stoupenců islámu.

Z jazykového hlediska může být poněkud problematické skloňování názvu Mekka, a to zejména 3. a 6. pád. Uvádíme ho proto níže.

Mekka – skloňování

  • 1. pád: Mekka
  • 2. pád: Mekky
  • 3. pád: Mekce
  • 4. pád: Mekku
  • 5. pád: Mekko
  • 6. pád: Mekce
  • 7. pád: Mekkou

Odvozené přídavné jméno je mekský nebo mecký.

Zdroje: Slovník spisovné češtiny, Wikipedie, Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR

Mekka, o Mekce (skloňování)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou