Znaménko „minus“ je jedním z nejproblematičtějších běžně používaných znaků a také se v něm poměrně často chybuje.

Existuje pro něj speciální znak, který se liší od pomlčky (–) i od spojovníku (-). Znaménko minus (−) má stejnou šířku jako znaménko plus (+) a je ve stejné výšce jako jeho horizontální čárka (srovnej − +). V případě nouze si lze vypomoci standardní půlčtverčíkovou pomlčkou (–).

Minus a mezery

V matematických zápisech se znaménko minus odděluje z obou stran mezerou (v klasické sazbě zúženou). V případě, že minus označuje záporné číslo, mezeru nepoužíváme.

Příklady:

  • 2 − 1 = 1
  • Dnes jsme naměřili −3 °C.

Minus ve Wordu a na internetu

  • Ve Wordu: klávesová zkratka Alt + 8722
  • V HTML: entita −

Zdroje

Minus (matematické znaménko)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou