Přechýlenou podobu označení „mistr“ tvoříme stejně jako u mnoha jiných slov pomocí přípony -yně (viz např. pěvkyně, kolegyně, ministryně, přítelkyně atd.). Slovo mistryně (např. ve významu „mistryně světa“) proto vždy píšeme s ypsilon, nikoli s měkkým (i), tedy mistryně, nikoli mistrině.

Martina Sáblíková získala další titul mistryně světa. (nikoli mistrině světa)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Mistryně, nikoli mistrině (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou