Jak asi tušíte, oba výrazy jsou pravopisně v pořádku – musí ale být použity v té správné situaci.

Zájmeno my je tvarem 1. osoby množného čísla v prvním (potažmo pátém) pádu. Píšeme tedy:

  • My bychom na vašem místě udělali totéž. (nikoli mi)
  • Stačí, když řeknete, a my přijdeme.

Naproti tomu zájmeno mi (stejně jako „mně“) je tvarem zájmena „já“ v 1. osobě jednotného čísla ve třetím pádu. Znovu nějaké příklady:

  • Prozraď mi, co jsem ti udělal. (nikoli my)
  • Prokaž mi laskavost.

Tato zájmena tedy v žádném kontextu nejsou zaměnitelná.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

My, nebo mi? (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou