Výše uvedená otázka představuje další příspěvek na téma „Když i/y určuje význam“ 🙂 Jak asi tušíte, obě zmiňovaná slova jsou správně, ale mají odlišný význam:

  • Mýval je poměrně roztomilé zvířátko, definované Slovníkem spisovné češtiny jako „americká šelma s hustým kožichem žijící u vod“.
  • Míval je tvar slovesa „mívat“ (konkrétně 3. osoba jednotného čísla minulého času), které se někdy řadí mezi takzvaná „slovesa násobená“.

Je tedy důležité zvolit to správné řešení podle kontextu.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Mýval, nebo míval?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou