Nadmořská výška označuje svislou vzdálenost mezi určitým místem a hladinou moře (zpravidla toho nejbližšího). Zatímco se samotným spojením „nadmořská výška“ nebývá z hlediska pravopisu žádný větší problém, občas se chybuje ve zkráceném zápisu.

Zkratka „nadmořské výšky“ je tvořena jednou značkou (metry – m) a zkratkou dvou slov (nad – n.; mořem – m.). To vše samozřejmě musí být odděleno mezerami. Píšeme proto m n. m., nikoli m.n.m. či m. n. m.

  • Nejvyšším bodem na zemi je vrchol Mount Everestu s udávanou výškou 8 850 m n. m.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Nadmořská výška (m n. m.)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou