Otázka, zda použít tvar „(s) námi“, nebo „(s) náma“, vzniká u 7. pádu j. č. zájmena „my“. A odpověď je poměrně jednoduchá.

Spisovná je pouze varianta s námi“. „S náma“ je tvar nespisovný.

Příklad:
  • S námi se nemáte čeho bát. (nikoli s náma)
Zdroje:  
Námi, nebo náma? (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou