1) Některá slova můžeme psát jak dohromady, tak zvlášť.

 • změna barvy (namodro / na modro, nabílo / na bílo atd.)
 • způsob přípravy (nadrobno / na drobno, nakyselo / na kyselo, naměkko / na měkko, nastudeno / na studeno atd.)
 • změna pozice (nakřivo / na křivo, naležato / na ležato, naplocho / na plocho, naznak / na znak, naruby / na ruby atd.)
 • vyjádření času (nadlouho / na dlouho, nastálo / na stálo, navěky / na věky, ale NAVŽDY píšeme pouze dohromady!!!)
 • míra (naplno / na plno, nastejno / na stejno, napolovic / na polovic, ale NAPOLO a NAPŮL píšeme pouze dohromady!!!)

A dále tato slova:

 • například / na příklad
 • napohled / na pohled
 • naštěstí / na neštěstí
 • naneštěstí / na neštěstí
 • naživu / na živu
 • naprázdno / na prázdno
 • nalehko / na lehko
 • naslepo / na slepo
 • načase / na čase
 • načisto / na čisto
 • nanečisto / na nečisto
 • napadrť / na padrť
 • naroveň / na roveň
 • navýsost / na výsost
 • natruc / na truc
 • nazapřenou / na zapřenou
 • nasucho / na sucho
 • nasuchu / na suchu
 • nalačno / na lačno
 • naostro / na ostro

POZOR! Musíme rozlišit, kdy se jedná o příslovce nebo příslovcové spojení a kdy o klasickou předložku před podstatným jménem. Můžeme sice napsat „Už bylo načase (i na čase)“, ale ve větě „Na čase nám nezáleží“ píšeme výhradně zvlášť!

2) Některá slova píšeme výhradně dohromady.

 • nalevo, napravo
 • najindy, nakdy
 • naspod–naspodu, navrch–navrchu, nablízko–nablízku
 • naoko, napovrch, navenek
 • navečer, nazítří, napříště
 • nahonem, nachvat, narychlo, nakvap, naspěch, napilno
 • nadobro, napolo, napůl, naskrz, nadranc
 • naposledy, navždy, najednou, naráz
 • nadarmo, naplano, nazmar, nanic, nazbyt
 • napoprvé (i napodruhé atd.), nanovo
 • nahlas, nazpaměť
 • napříč, nazad
 • nanejvýš, nanejvíc, namnoze
 • nakolik, natolik, najisto
 • najevo, nazpátek, navzdory,
 • namísto, navlas, nato, naschvál,
 • namále, nasnadě

POZOR! I zde musíme rozlišit, kdy ve větě použít toto příslovce a kdy je na místě předložka s podstatným jménem.

 • Celá ta tvoje teorie je nanic. ALE: Na nic se nemohu soustředit.
 • Napříště už se budete chovat slušně! ALE: Odložíme jednání na příště.
 • Byl natolik odvážný, že se pokusil o útěk. ALE: Na tolik balíků nemáme místo.

3) Výhradně zvlášť pak píšeme tato slovní spojení:

 • na shledanou
 • na pamětnou
 • na slovo (vzatý)
 • na omak

Dodatečné poznámky:

U slova „napořád“ sice Slovník spisovné češtiny uvádí, že se má psát výhradně dohromady, ale dejme pozor, abychom se nenechali zmást. Toto slovo se píše výhradně dohromady pouze ve významu „po řadě, po sobě, bez rozdílu a výběru: kácet stromy napořád“. Ve významu časovém („Zůstaneme tu už na pořád“) můžeme psát zvlášť i dohromady.

Slova „napřesrok“ a „nazdařbůh“ píšeme pouze takto, tedy dohromady. Ale slova „namouduši“ a „namouvěru“ můžeme psát dohromady i zvlášť.

Zdroje:

 • Stručná mluvnice česká, strana 36 (FORTUNA, 2002)
 • Slovník spisovné češtiny
Například / na příklad apod. (slova začínající na-)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou

Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Podrobnosti

Do vašeho počítače mohou být během používání tohoto webu dočasně uloženy soubory cookies. Pomáhají nám analyzovat návštěvnost, zobrazovat personalizované reklamy, nebo vám usnadnit používání některých služeb webu. Cookies jsou používány výhradně za účelem zkvalitňování služeb a nejsou nijak nebezpečné. Účelem této zprávy je splnění povinnosti informovat Vás, že cookies jsou nezbytnou součástí tohoto webu a jeho používáním s tím souhlasíte. Po stisknutí tlačítka „rozumím“ Vás následující rok tato zpráva nebude znovu obtěžovat.

Zavřít