Poněkud knižní výraz nasnadě, používaný ve spojeních vyjadřujících fakt, že je něco jednoduché, snadné, píšeme dohromady, nikoli zvlášť, tedy nasnadě, nikoli na snadě.

  • Vysvětlení je přece nasnadě. (nikoli na snadě)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Nasnadě, nikoli na snadě

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou