Ve Slovníku spisovného jazyka českého je výraz nedorozumění definován jako „různé chápání téže věci dvěma n. více osobami; chybné pochopení; drobná mrzutost; nepochopení, nesoulad“.

Z hlediska pravopisu jen připomeňme, že se v tomto slově pouze „m“, nikoli dvojice hlásek „mn“, tedy nedorozumění, nikoli nedorozumnění.

  • Toto politováníhodné nedorozumění mě velice mrzí. (nikoli nedorozumnění)

Zdroj: Slovník spisovného jazyka českého, Pravidla českého pravopisu

Nedorozumění, nikoli nedorozumnění

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou