Na první pohled to není snadné odvodit, ale tvary zazší, nejzazší, jsou 2., respektive 3. stupeň přídavného jména „zadní“ (další variantou jsou tvary „zadnější, nejzadnější“, ale nejsou zcela libovolně zaměnitelné).

Z hlediska pravopisu je důležité, že v těchto slovech vždy píšeme „-zš-“, tedy zazší, nejzazší, nikoli zašší, nejzašší, zasší, nejzasší ani zažší, nejzažší.

  • Nejzazší termín je 30. září 2014. (nikoli nejzažší ani nejzašší)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Nejzazší, nikoli nejzašší ani nejzažší

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou