Netopýři, patřící do řádu letounů, jsou zajímaví tím, že jako jediní ze savců dokážou létat. Jejich zřejmě nejznámější charakteristikou je tzv. echolokace – schopnost orientovat se pomocí zvuku odráženého od různých předmětů.

Z hlediska pravopisu je nejpodstatnější, že ve slově netopýr píšeme tvrdé „y“, tedy netopýr/netopýři, nikoli netopír/netopíři (etymologie nijak nesouvisí s tím, že tito savci „netopí“). 😉

  • Visel hlavou dolů jako netopýr. (nikoli netopír)

Další obvyklá spojení:

  • netopýr ušatý (nikoli netopír ušatý)
  • netopýr – obrázky/přívěsek

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Netopýr, nikoli netopír

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou