Oficiální český název této země ležící v severozápadní Evropě je Nizozemsko, nikoli Nizozemí ani Holandsko. Oba nepřesně používané názvy (tedy Nizozemí a Holandsko) jsou označení historických území stávajících nizozemských provincií (Holandsko), respektive většího území zasahujícího i do dnešní Belgie a Lucemburska (Nizozemí). Mluvíme-li o současném státu, používáme vždy termín Nizozemsko.

  • Nizozemsko je jednou ze zemí tzv. Beneluxu.
  • Nizozemsko leží na pobřeží Severního moře.

Obvyklá spojení:

  • práce v Nizozemsku (nikoli práce v Nizozemí, práce v Holandsku)
  • počasí v Nizozemsku (nikoli počasí v Nizozemí, počasí v Holandsku)
  • zájezd – květiny Nizozemsko (nikoli zájezd – květiny Nizozemí, zájezd – květiny Holandsko)
  • Nizozemsko – světová výstava květin (nikoli Nizozemí – světová výstava květin, Holandsko – světová výstava květin)
  • mapa Nizozemska (nikoli mapa Nizozemí, mapa Holandska)
  • poznávací zájezdy – Nizozemsko (nikoli poznávací zájezdy – Nizozemí, poznávací zájezdy – Holandsko)
  • ubytování Nizozemsko (nikoli ubytování Nizozemí, ubytování Holandsko)

Zdroje: Pravidla českého pravopisu; Wikipedia, heslo Nizozemsko

Nizozemsko, nikoli Nizozemí či Holandsko

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou