Výrazem novinka můžeme jednat označit buď nějakou novou věc (nový úkaz), anebo zprávu o nějaké nové události.

Z hlediska pravopisu je důležité, že v obou uvedených významech píšeme v tomto slově měkké „i“, nikoli tvrdé, tedy novinka/novinky, nikoli novynka/novynky.

  • To je mi pěkná novinka. (nikoli novynka)

Další obvyklá spojení:

  • server Novinky.cz (nikoli server Novynky.cz)
  • novinky na DVD (nikoli novynky na DVD)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Novinky, nikoli novynky

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou