U slov středního rodu s koncovkou -ko míváme problém se správným utvořením 6. pádu množného čísla. Je správný tvar o rizikách, nebo o rizicích?

U všech slov středního rodu s touto koncovkou je správnou variantou koncovka -kách. Píšeme tedy „o sakách“, „o kružítkách“ apod.

U některých z těchto slov se však vžila i varianta s koncovkou -cích. Zrovna u příkladu v nadpisu, u slova riziko, tato podoba dokonce převažuje.

zdrobnělin je však jedinou přípustnou koncovka -kách (o městečkách, o zvířátkách).

Ovšem pozor! Jinak je tomu u slov, která mají koncovku -ek, -ák či -ík. Například úsek, voják nebo rybník. Tam je náležitá podoba „o úsecích“, „o vojácích“ a „o rybnících“, tedy koncovka -cích.

Koncovka -kách se u těchto slov připouští v případě expresivních výrazů typu míček nebo balíček (míčkách, balíčkách). Jinak je použití koncovky -kách znakem velmi slangové mluvy.

  • V českých městečkách odumírají řemesla. (Koncovka -ko, zdrobnělina)
  • Je třeba se informovat o všech rizicích/rizikách. (Koncovka -ko, není to zdrobnělina)
  • Na jednotlivých úsecích už jsme o našich závodnících neslyšeli. (Koncovky -ek a -ík)
  • Na mých kouscích/kouskách dortu nebyla žádná poleva! (Koncovka -ek, zdrobnělina)

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
  • Na co se nás často ptáte, strana 120 (Scientia, 2002)
O rizikách / o rizicích; o úsekách / o úsecích

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou