Sloveso objednat může mít jednak význam „učinit objednávku“ (např. objednat si novou lednici), jednak význam „pozvat někoho k návštěvě“ (např. objednat pacienta).

Podstatné jméno objednávka pak může označovat buď „ústní či písemnou žádost o dodání zboží“, nebo přímo „objednané zboží“.

Z hlediska pravopisu stojí za to připomenout, že na rozdíl od podobně znějícího slova „obědvat“ píšeme v těchto výrazech vždy „je“, nikoli „ě“, tedy objednat, objednávky, objednaný, nikoli obědnat, obědnávka, obědnaný.

  • Vaši objednávku zpracujeme do 24 hodin. (nikoli obědnávku)

Další obvyklá spojení:

  • objednávka – vzor (nikoli obědnávka – vzor)
  • objednat SIM kartu (nikoli obědnat SIM kartu)
  • objednat mražené zboží (nikoli obědnat mražené zboží)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Objednat, objednávka, nikoli obědnat, obědnávka

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou