Jako i v bezpočtu jiných případů platí, že obě inkriminovaná slova (objetíobětí) jsou správně, ale mají rozdílný význam:

  • Objetí je tzv. verbální substantivum odvozené od slovesa „obejmout“ (např. „po pozdravu následovalo srdečně objetí“).
  • Obětí je tvar podstatného jména „oběť“ – konkrétně jde o 7. pád j. č. a 2. pád mn. č. (např. „katastrofa se naštěstí obešla bez obětí“).

Další příklady:

  • Rozloučili jsme se dlouhým objetím. (nikoli obětím)
  • Dá se žel předpokládat, že počet obětí bude narůstat. (nikoli objetí)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Objetí, nebo obětí?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou