Význam sloves objevit a objevit se asi není potřeba dlouho vysvětlovat – výraz objevit znamená „učinit objev, (nečekaně) najít“ a výraz objevit se lze definovat jako „vyskytnout se, (náhle) se ukázat“.

Z hlediska pravopisu je dobré zmínit, že tato slovesa jsou utvořena od kořene -jev-, a proto je píšeme jako objevit / objevit se, nikoli oběvit / oběvit se. Totéž samozřejmě platí i o nedokonavém objevovat (se) a o podstatných jménech objev, objevitel či objevení (se) – varianty oběv, oběvitel, oběvovat (se), oběvení (se) jsou chybné.

  • Kdy došlo k objevení Ameriky? (nikoli oběvení Ameriky)
  • Doufám, že se u nás zase brzo objevíš. (nikoli oběvíš)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Objevit (se), nikoli oběvit (se)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou