Příslovcem obvykle vyjadřujeme skutečnost, že k nějakému jevu, události nebo činnosti dochází v souladu s určitým zvykem – běžně, normálně, příp. pravidelně.

Z hlediska pravopisu je důležité, že i když se výrazy obvykle, obvyklý apod. neobjevují ve vyjmenovaných slovech po „v“, mají tam svého příbuzného – sloveso „zvykat“.

Ve všech těchto slovech proto píšeme po „v“ tvrdé „y“, tedy obvykle, obvyklý, ne obvikle, obviklý.

Příklady

  • Tohle obvykle nedělám, ale dneska udělám výjimku. (ne obvikle)
  • Zmíněnou situaci budeme řešit obvyklým způsobem. (ne obviklým)
 

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

 

 

Obvykle, nikoli obvikle

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou