Píše se správně odesilatel (krátce), nebo odesílatel (dlouze)? Odpověď je poměrně prostá. Obě varianty (odesilatel i odesílatel) jsou totiž pravopisně v pořádku.

  • Nikdy neotvírejte přílohy e-mailů, u nichž neznáte odesílatele (i odesilatele).

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Odesilatel, nebo odesílatel?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou