Stejně jako v mnoha jiných případech i u slov odvést a odvézt platí, že jsou z hlediska pravopisu obě v pořádku, ale mají rozdílný význam.

  • Slovo odvést vyjadřuje myšlenku, že někdo někoho či něco „odvádí“ (např. „odvést pozornost“, „odvést zatčeného v poutech“)
  • Slovo odvézt naproti tomu naznačuje, že někdo někoho či něco „odváží“ (např. „odvézt staré železo do sběru“, „odvézt kamaráda na nádraží“, „naložit a odvézt“ – nikoli naložit a odvést)

Další příklady

  • Nesnažte se odvést hovor jinam. (nikoli odvézt hovor)
  • Bude potřeba odvézt pár věcí do sběrného dvora.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny, viz také příspěvek Přivést, nebo přivézt?

 

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

Odvést, nebo odvézt?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou