Sloveso oněmět se píše pouze s „n“, nikoli s „mn“ – tedy oněmět, ne oněmnět.

  • Oněměl jsem hrůzou. (nikoli oněmněl)
Oněmět, nikoli oněmnět

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou