Ve spojení více jmen se koncovka –ovi zpravidla píše jen u jména posledního.

  • panu Karlu Novákovi
  • Vítězslavu Nezvalovi
  • Josefu Václavu Sládkovi
  • Alexandru Sergejeviči Puškinovi

Zdroje:

  • Stručná mluvnice česká, strana 63 (FORTUNA, 2002)
Panu Karlu Novákovi, ne panu Karlovi Novákovi

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou