Znak pro paragraf (§) se vyskytuje ve spojení s číslem, od něhož se odděluje mezerou. Sází se bez tečky. Podobně jako další značky nemůže stát na začátku věty – pokud tak text zkrátka vychází, je potřeba značku nahradit slovem.

Důležité: Nikdy se nesází zdvojeně, a to ani v případě, že jde o odkaz na více paragrafů.

  • Jak uvádí § 2, odstavec 1… (nikoli §2)
  • Paragraf 3 byl z návrhu zákona vypuštěn. (nikoli § 3)
  • K této záležitosti se vztahují § 66 a 68 obchodního zákoníku. (nikoli §§ 66 a 68)
  • Jedním z nejdůležitějších paragrafů je… (nikoli z nejdůležitějších §)

Paragraf v HTML

V HTML je možné použít pro paragraf entitu §.

Zdroje:

Paragrafy (znak pro paragraf a jeho používání)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou