Jde o jeden z mnoha případů toho, kdy jsou oba zápisy správně, ale mají rozdílný význam. Dlužno podotknout, že varianta s měkkým „i“ je podstatně „hravější“ 😉

  • Pykat = nést trest za něco, trpět ("Udělal jsem chybu a teď za to zaslouženě pykám.)
  • Pikat = ve hře na pikanou (na schovávanou) hlídat určené stanoviště ("Vy se schovejte a já budu pikat.)

Zdroje: Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého

Pikat, nebo pykat?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou