Základní význam přídavného jména pilný, jak ho uvádí Slovník spisovné češtiny, je „projevující píli, snaživý, přičinlivý, pracovitý“. Opakem je pochopitelně výraz „líný“.

Z hlediska pravopisu stojí za připomenutí, že v tomto slově píšeme měkké „i“, tedy pilný, pilnější, píle, ne pylný, pylnější, pýle. (Nezaměňovat se slovem „pyl“.)

  • Byl to jeden z nejpilnějších a nejnadanějších studentů. (nikoli nejpylnějších)

Obvyklá spojení:

  • pilný žák (nikoli pylný žák)
  • pilný student (nikoli pylný student)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Pilný, nikoli pylný

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou