U sloves patřících ke vzoru maže 1. slovesné třídy možná znejistíme při vytváření 1. osoby jednotného čísla a 3. osoby čísla množného.

Jedním z takových sloves je plakat. Je lepší psát, že pláči, nebo pláču, případně že oni pláčí, nebo pláčou?

Současné slovníky i jazyková poradna ÚJČ AV ČR se jednoznačně přiklánějí k tvarům pláču/pláčou. Varianta pláči/pláčí je hodnocena jako knižní.

  • Pláču spíš výjimečně.
  • Děti usedavě pláčou.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny (SSČ)
  • Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)
Pláču, pláčou (spíše než pláči, pláčí)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou