Tvar rozkazovacího způsobu slovesa „pomoci“ má podobu pomoz, pomozme, pomozte, nikoli pomož, pomožme, pomožte.

  • Kdyby si nevěděl rady, pomoz mu. (nikoli pomož mu)
  • Naše společnost se rozhodla podpořit projekt Pomozte dětem. (nikoli Pomožte dětem)
  • Kdo chce kam, pomozme mu tam. (nikoli pomožme)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Pomozme, nikoli pomožme

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou