Jmenný tvar přídavného jména povinný v mužském rodě má podobu povinen, nikoli povinnen, jak se občas chybně uvádí. Podstatné jméno povinnost i jmenný tvar v ženském rodě povinna se však samozřejmě píšou s „dvojitým n“.

  • Každou změnu osobních údajů je klient povinen neprodleně oznámit.
  • Nájemce je povinen řádně platit nájemné. (ale Nájemnice je povinna řádně platit nájemné.)

Viz též např. heslo Povinné ručení, nikoli poviné ručení

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Povinen, nikoli povinnen

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou