Slovo, které označuje vnější stranu něčeho, případně zevnějšek, se píše s „ch“, nikoli „h“ – tedy povrch, nikoli povrh. V 6. pádě množného čísla skloňujeme "povrch – o površích).

  • Nová sonda zkoumá povrch (nikoli povrh) Marsu.
  • Pro tento tenisový turnaj byl zvolen rychlejší povrch.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Povrch, nikoli povrh

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou