Tento pojem používají lidé s oblibou, ale mnozí si neporadí s jeho pravopisem – objevují se varianty jako presumce, presunce, nebo dokonce presunkce.

Výraz je odvozen z latinského praesumptio (předpoklad) a tím je dán i správný tvar, tedy „presumpce“.

Zdroje:

  • Etymologický slovník
  • Slovník cizích slov
Presumpce (neviny)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou