Sloveso přizpůsobit je Slovníkem spisovné češtiny definováno jako „změnit tak, aby to vyhovovalo urč. požadavkům, okolnostem ap., uvést ve shodu s něčím“. Ale význam v tomto případě není tak velký oříšek.

O něco větší problém představuje pravopis. Někteří pisatelé totiž mohou řešit otázku: Je správná podoba přizpůsobit (se), nebo přispůsobit (se)?

Jak už naznačuje nadpis tohoto příspěvku, v tomto slově i ve slovech příbuzných – přizpůsobivost, (ne)přizpůsobivý – vždy píšeme předponu „z“ (tedy nikoli přispůsobivost, (ne)přispůsobivý).

  • Musíme být ochotní přizpůsobit se změněným okolnostem. (nikoli přispůsobit se)
  • Naše firma má jenom dvě možnosti – přizpůsobit se, nebo zaniknout.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

Přizpůsobit, nikoli přispůsobit (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou