Slovní spojení pro tentokrát se vždy píše zvlášť, nikoli dohromady (protentokrát).

  • Pro tentokrát ti to prošlo, ale počkej příště!

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Pro tentokrát (nikoli protentokrát)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou