Značku procenta (%) oddělujeme od číslice mezerou:

  • Úroková sazba činí 4 %.

Výjimku představují případy, kdy procentuální vyjádření tvoří přídavné jméno. Pak se mezera nepíše.

  • Byla stanovena 4% (=čtyřprocentní) úroková sazba.

Zdroje:

  • Pravidla českého pravopisu, strana 37 (Academia. 2.vydání, 2005)
Procentuální zápisy

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou