Tuto zdvořilostní vsuvku můžeme, ale také nemusíme oddělovat od ostatního textu čárkami. Verze bez čárek je považována za slohově neutrální, variantou s čárkami klademe na slovo prosím větší důraz.

  • Přijďte prosím nejpozději v pět.
  • Přijďte, prosím, nejpozději v pět. (obě varianty jsou správně)

Zdroj: Jazyková poradna ÚJČ AV ČR

Prosím – s čárkami, nebo bez?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou