Jako pyramidy jsou označovány obrovské jehlanovité stavby, které se dochovaly jako pozůstatky dávných kultur v Egyptě a v Americe (mexické pyramidy, pyramidy v Gíze). Kromě toho se výraz pyramida používá k označení předmětů či útvarů, které skutečnou pyramidu připomínají (pyramida těl, pyramidy okrasných keřů).

Z hlediska pravopisu je důležité, že slovo pyramida se píše s jedním „ypsilon“ a jedním měkkým „i“, tedy pyramida/pyramidy, nikoli piramida/piramidy ani pyramyda/pyramydy.

  • Do Egypta se nejvíc těším na pyramidy. (nikoli piramidy, pyramydy)

Další obvyklá spojení:

  • Modrá pyramida (nikoli Modrá piramida, Modrá pyramyda)
  • pyramidy v Egyptě (nikoli piramidy v Egyptě, pyramydy v Egyptě)
  • pyramidy v Gíze (nikoli piramidy v Gíze, pyramydy v Gíze)
  • Pyramida Průhonice (nikoli Piramida Průhonice, Pyramyda Průhonice)
  • pyramida zdravé výživy (nikoli piramida zdravé výživy, pyramyda zdravé výživy)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Pyramida, nikoli piramida ani pyramyda

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou