Přestože ředitel neředí, alébrž řídí, pravopisně korektní varianta tohoto výrazu je ředitel, nikoli řiditel. Podrobnější etymologické vysvětlení můžete nalézt na stránkách jazykové poradny ÚJČ AV ČR.

  • Byl jmenován ředitelem školy. (nikoli řiditelem školy)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Ředitel, nikoli řiditel

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou