Výraz refýž se používá k označení zvýšeného nástupiště městské hromadné dopravy. Z pravopisného hlediska je důležité, že toto slovo píšeme s ypsilon, tedy refýž, nikoli refíž.

  • Co chvíli jsme padali z refýže do ulice. (nikoli z refíže) – z povídek Šimka a Grossmanna

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Refýž, nikoli refíž

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou