Ribstol (nebo hezky česky „žebřiny“) je tělocvičné nářadí původem ze Švédska, na kterém se provádí především posilovací cviky při zavěšení za ruce. Ribstol bývá dřevěný, ale může být i kovový.

Z hlediska pravopisu stojí za zmínku, jak se toto náčiní vlastně označuje. Slovníky se shodují na tom, že náležitá podoba je ribstol (nikoli ripstol, ripstole ani ribstole). Je to výraz rodu mužského a množné číslo má podobu ribstoly.

  • Na ribstolu lze provádět celou řadu cviků. (nikoli ripstolu, ripstolech, ribstolech)

Další obvyklá spojení:

  • hrazda na ribstol (nikoli hrazda na ripstol, hrazda na ribstole)
  • prodám ribstol (nikoli prodám ripstol, prodám ripstole, prodám ribstole)
  • ribstol – bazar (nikoli ripstol – bazar, ripstole – bazar, ribstole – bazar)
  • ribstol do bytu (nikoli ripstol do bytu, ripstole do bytu, ribstole do bytu)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Ribstol, nikoli ripstol, ripstole ani ribstole

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou